REGISTER

  • ENGLISH This is a 550 JPY subscription plan which allows those who register to access the contents offered to all members only. After registration, membership will be acquired and together with the right to access each content, automatic subscription to regular email notices and announcements will take place. TAGALOG Ito ay 550 JPY na subscription na magbibigay sa mga nagrehistro ng access sa lahat ng mga nilalaman ng website na nakalaan para sa bawat miyembro. Pagkatapos ng rehistrasiyon, automatic na makakatanggap rin ng mga paalala at anunsyo sa pamamagitan ng email ang rumehistrong miyembro.